Δρ. ΓΑΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Τεχνολόγος Γραφικών Τεχνών, MSc Interactive Multimedia, Westminster University of London, Δρ ΕΑΠ-Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών (Βιογραφικό)