Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κατεύθυνση Γραφιστικής / Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κατεύθυνση Γραφιστικής / Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κατεύθυνση Γραφιστικής / Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών