Διαδραστικά Πολυμέσα

Κωδικός Μαθήματος:

N1-6110

Semester:

ΣΤ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι:
• Να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια των διαδραστικών συστημάτων πολυμέσων, ερχόμενοι συγχρόνως σε επαφή με τις τεχνολογίες που τα υποστηρίζουν.
• Να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με την ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών πολυμέσων χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους.
• Να μπορούν να αναγνωρίσουν και να βελτιώσουν ένα διαδραστικό σύστημα πολυμέσων, όπως επίσης και
• Να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν ή/και να προετοιμάσουν κατάλληλα τα βέλτιστα δομικά στοιχεία μιας διαδραστικής εφαρμογής πολυμέσων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
Αρχικά περιγράφονται όλα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα σύστημα διαδραστικών πολυμέσων και γίνεται η προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα αν και κατά πόσο η δημοτικότητα των πολυμέσων είναι δικαιολογημένη σε σχέση με τη χρησιμότητα τους. Τα διαδραστικά πολυμέσα είναι εκ φύσεως μια υβριδική τεχνολογία, η οποία συνδυάζει πολλές επί μέρους τεχνολογίες, που, ως ένα βαθμό, εξελίσσονται αυτόνομα. Στη συνέχεια γίνεται η εμβάθυνση στη βάση όλων αυτών των τεχνολογιών, την Ψηφιακή Αναπαράσταση της Πληροφορίας και ακολούθως εξετάζεται η προσφορά της υπάρχουσας τεχνολογίας σε κάθε ένα από τα συστατικά των πολυμέσων: στους τρόπους αναπαράστασης και συμπίεσης της πληροφορίας, στα αποθηκευτικά μέσα, και τέλος, στα δίκτυα κατάλληλα για εφαρμογές πολυμέσων. Τελικά αναλύονται τα υπάρχοντα πεδία εφαρμογής των διαδραστικών πολυμέσων, με ιδιαίτερη έμφαση στις δικτυακές εφαρμογές.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος
Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει ατομικές και ομαδικές ασκήσεις για την εκπαίδευση των φοιτητών, με τη χρήση ειδικού λογισμικού συγγραφής πολυμεσικών εφαρμογών, με τελικό στόχο την επεξεργασία και δημιουργία ολοκληρωμένου διδραστικού πολυμεσικού project.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Παπαμάρκος, Νικόλαος – Ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση εικόνας – Εκδόσεις Γκιούρδας Β. – 2005
2. Πομπόρτσης, Ανδρέας Σ., Δημητριάδης, Σταύρος Ν., Τριανταφύλλου, Ευάγγελος Γ. – Τεχνολογία πολυμέσων – Εκδόσεις Τζιόλα – 2004
3. Λαδιάς, Τάσος – Μεθοδολογία και προγραμματισμός πολυμέσων – Εκδόσεις Κλειδάριθμος – 2003
4. Παπαδημητρίου, Αλέξανδρος Γ. – Τεχνολογία πολυμέσων – Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών – 2001
5. Δεληγιάννης, Ιωάννης – Η κοινωνία της πληροφορίας και ο ρόλος των διαδραστικών πολυμέσων – Εκδόσεις Fagotto – 2006
6. Steinmetz, Ralf, Nahrstedt, Klara – Multimedia – Pearson Professional Education – 2002
7. Steinmetz, Ralf, Nahrstedt, Klara – Multimedia Applications – Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG – 2004
8. Steinmetz, Ralf, Nahrstedt, Klara – Multimedia Systems – Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG – 2004
9. Sloane, Andy – Internet Multimedia – Palgrave Macmillan – 2005
10. Elsom-Cook, Mark – Principles of Interactive Multimedia – McGraw-Hill Education – Europe – 2000
11. Dastbaz, Mohammad – Designing Interactive Multimedia – McGraw-Hill Education – Europe – 2002
12. Chapman, Nigel, Chapman, Jenny – Digital Multimedia – John Wiley and Sons Ltd – 2004