Βασικές Έννοιες Οπτικής Επικοινωνίας

Κωδικός Μαθήματος:

N1-1040

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποδομής ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

4

Μετά το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση :

Να κατανοούν τι είναι οπτική επικοινωνία καθώς και το πλήρες φάσμα των εκφάνσεών της.
Να είναι σε θέση να οπτικοποιήσουν απλές αλλά και σύνθετες έννοιες. Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τα σχεδιαστικά εργαλεία. Να αντιλαμβάνονται τον κώδικα της οπτικής μόρφωσης.
Να κατανοούν την σημειολογία οποιασδήποτε γραφιστικής εφαρμογής να αναλύουν και να διακρίνουν τους οπτικούς της κανόνες. Να χρησιμοποιούν τις Βασικές Έννοιες σε υπηρεσία οποιασδήποτε γραφιστικής εφαρμογής. Να εκφράζονται με το Βασικό Γραφιστικό Αλφάβητο και να κατέχουν τα εργαλεία πάνω στα οποία δύναται να στηριχθούν οι αισθητικές και συνθετικές λύσεις όλων των γραφιστικών εφαρμογών και μέσων.

• Να μπορούν να οπτικοποιήσουν μια έννοια αφού εστιάσουν σε ένα γραφιστικό πρόβλημα.
• Να γνωρίζουν το έργο διαφόρων μεγάλων και διεθνώς αναγνωρισμένων Γραφιστών.
• Να μπορούν να εκφράσουν την δημιουργικότητα τους στον χώρο του εργαστηρίου και κατ΄ επέκταση σε συλλογικούς εργασιακούς χώρους.
• Να μπορούν να αναλύουν και να αιτιολογούν τις ιδέες τους σε πολλούς αποδέκτες, αλλά και να αυτοαξιολoγηθούν και να αξιολογούν τους συνάδελφους τους.
• Να συνθέτουν και να οπτικοποιούν έννοιες και συναισθήματα χρησιμοποιώντας τα αφαιρετικά εργαλεία της γραφιστικής έκφρασης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρητικό μέρος μαθήματος
Ανάλυση της σημειολογίας της οπτικής επικοινωνίας με προβολές και παραδείγματα από τα στοιχεία της γραφιστικής έκφρασης. To μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της γραφιστικής. Στο δεύτερο μέρος αναφέρεται στούς κανόνες της γραφιστικής σύνθεσης αλλά κυρίως της οπτικοποίησης εννοιών. Χρησιμοποιεί τις έννοιες της ενότητας, της αρμονίας, της συνθετικής ισσορποπίας, της συνθετικής κλίμακας και αναλογίας, της αντίθεσης και της έμφασης καθώς και του συνθετικού ρυθμού. Επίσης αναφέρεται σε εισαγωγικές έννοιες μεθοδολογίας και επίλυσης γραφιστικών προβλημάτων καθώς και τα στάδια της γραφιστικής διαδικασίας από την ιδέα μέχρι και την παρουσίαση.

Εργαστηριακό μέρος μαθήματος
Η ανάπτυξη του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος ακολουθεί μια αυξάνουσα σε απαιτήσεις πορεία ώστε οι σπουδαστές με τις πρώτες ασκήσεις να κατανοήσουν τι είναι η σημειολογία της οπτικής επικοινωνίας και της γραφιστικής εφαρμογής της και άμεσα να εκπαιδευτούν στην χρήση της γραφιστικής γλώσσας και της οπτικοποίησης των εννοιών. Εφαρμόζοντας όλα τα στοιχεία της γραφιστικής έκφρασης και σύνθεσης οι σπουδαστές δημιουργούν παραδείγματα για κάθε μία ξεχωριστή αρχή του γραφιστικού αλφάβητου. Μέσα από ασκήσεις ενδυνάμωσης της παρατηρητικότητάς τους αρχίζουν να δημιουργούν σχέση με τις βασικές αρχές όπως αυτές διδάχτηκαν στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος.
Ασκήσεις:
Οι σπουδαστές καλούνται να οπτικοποιήσουν λέξεις, έννοιες και συναισθήματα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της γραφιστικής έκφρασης και σύνθεσης.
Έχουν την ευκαιρία να συγκρίνουν τα αποτελέσματα των γραφιστικών λύσεων που προτείνουν και να επιλέξουν ποιά γραφιστική έκφραση-λύση είναι καταλληλότερη για την συγκεκριμένη λέξη, έννοια ή συναίσθημα.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

1. Graphic design, Πάνος Κωνσταντόπουλος, (grammabooks 2013)
2. Imagine, Οικονομίδης Γιάννης, (University studio press, 2001)
3. Γραφιστική και διαφήμιση, Λεωνίδας-Δάκης Δημητρέλης, (εκδόσεις οργανισμού Δημητρέλη)
4. Βασική Γραφιστική Υποδομή, Σπύρος Μπέσης, Εκδόσεις «Ίων»
5. Design και Layout-Δημιουργόντας με γραφικά, David Dabner, (εκδόσεις Σαββάλας)

Ξενόγλωσση:

1. Visual Literacy, Judith Wilde, Richard Wilde, (Watson-Guptill Publications)
2. The dictionary of Visual language, Philip Thompson, Peter Davenport, (Penguine Books)
3. Be Ware Wet paint designs by Alan Fletcher, Alan Fletcher, (PHAIDON)
4. The Art of looking sideways, Alan Fletcher, (PHAIDON)
5. Graphic design school, A foundation course in the principles and practices of Graphic Design, David Dabner, (SNP Leetung Printers Ptc. 2005)
6. Thinking Visually, adj. using thought or rational judgement. Adv.relating to seeing or sight: visual perception (AVA publishing sa., 2006)
7. Graphic Design Sources, Kenneth J. Hiebert, (Yale University Press New Haven and London,1998)
8. Fresh ideas in Promotion 2, Betsy Newberry, (North LightBooks, 1996)
9. Graphic Design: Inspirations and Innovations 2, Martin/Haller, (North Light Books,1997)
10. How Designers think. The Design Process demystified, Bryan Lawson, (Architectrural Press)
11. Principles of form and Design, Wucius Wong, (Van Nostrand Reinhold New York, 1993)
12. Graphic Design Now, Charlotte and Peter Fiell, (TASCHEN)
13. Dutch Graphic Design, Kees Broos, Paul Hefting, (Phaidon, 1993)
14. Graphic IDEA resource, creativity. Innovative Ways to build Great Design, Lesa Sawahata, (1999)
15. Letterwork, Creative Letterforms in Graphic Design, Brody Neuenschwander, (PHAIDON 1993)
16. Papaerwork, Nancy Williams, (PHAIDON 1993)
17. Lions and Unicorns & Night Time, Gary Hume, (White Cube 2014)
18. The Compendium Pentagram, ed. David Gibbs, (Phaidon Press Limited, 1993)
19. Top Graphic Design, FHK Henrion, (editions ABC Zurich)
20. A History of Graphic Design, Philip B. Meggs (Van Nostrand Reinhold Company Inc. 1983)
21. Social Design, Aφίσες για την κοινωνία (gramma & Δ.Θ. Αρβανίτης, 2011)

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. Graphis
2. Gr Design
3. Novum, world of graphic design
4. + Design
5. Archive