Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Στο Τμήμα λειτουργεί ένα αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ευφυής Συσκευασία: Νέες Τεχνολογίες και Marketing»
Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα, ενώνει τον φυσικό με τον ηλεκτρονικό και ψηφιακό κόσμο.
Εστιάζει στις τεχνολογίες ευφυούς συσκευασίας, στην μελέτη και σχεδιασμό καινοτόμων συσκευασιών και στην αξιοποίηση και την ολοκληρωμένη επικοινωνία αυτών μέσω της επιστήμης του Μάρκετινγκ.

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει σύγχρονες, επαρκείς,
υψηλής ποιότητας και (γενικές και ειδικές) επιστημονικές γνώσεις, που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την διαχείριση και προβολή της ευφυούς συσκευασίας.
Διευθυντής του Μεταπτυχιακού είναι ο Καθηγητής Σπυρίδων Νομικός.

 

Επικοινωνία

Πανεπιστημιούπολη 1
Αγίου Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω

Γραμματεία Μεταπτυχιακού: Γιαννέλου Όλγα 
Τηλέφωνο: 2105385466 , 2105385409 
Email: intelligent@www.uniwa.gr 
Ώρες λειτουργίας γραμματείας:
Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη Παρασκευή: 9.30π.μ – 12.30π.μ ​​

 

ΕΥΦΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ και MARKETING